Yüzeysel İşlemler

Yüzeysel İşlemler®

Yüzey kaplama işlemi sunduğu ekonomik ve teknik avantajlar nedeniyle son yüzyılda büyük ilgi görmekte ve gelişen teknolojilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bazı ürünlerin üretimi ancak kaplama işlemleri ile gerçekleştirilebilmekte veya bu şekilde ekonomik hale gelebilmektedir. .

Kaplama işlemi, malzeme yüzeyinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirmek için gerçekleştirilir. Bir yüzey ve bir alt tabaka tasarımının birlikte çalışılması ve tek başına sağlayamayacağı özelliklerin sağlanması işlemine genellikle yüzey işlemi denir. .

Kaplama işleminin endüstriyel uygulama alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1) Optik kaplama

2) Elektrik ve elektronik endüstrileri için kaplamalar

3) Sürtünme önleyici (aşınma önleyici) kaplama

4) Korozyon önleyici kaplama

5) Dekoratif kaplamalar

Yüzey kaplama teknolojisi

Yüzey kaplama teknolojisi temel olarak iki kategoriye ayrılır;

1) Yüzey işleme: Malzemenin yüzeyinde başka bir malzemenin difüzyonuna dayalı olarak yüzeyde kompozit bir tabaka oluşturan bir teknoloji. Nitrürleme, karbonlama, borlama, karbonlama.

2) Yüzey kaplama: Malzemenin yüzeyine başka bir malzemenin eklenmesi veya çöktürülmesi esasına dayanır, bu kaplamaları kaplama malzemesinin fiziksel durumuna göre üç tipe ayırabiliriz.

a) Gaz kaplamalar (kimyasal buhar biriktirme, fiziksel buhar biriktirme ve diğer plazma destekli kaplamalar) (PVD, CVD)

b) Çözeltilerden yapılan kaplamalar (elektrokimyasal kaplamalar, kimyasal indirgeme işlemleri, akımsız kaplamalar, sol-jel yöntemleri)

c) Sıvı veya yarı sıvı kaplamalar (lazer, kaynak, termal püskürtme yöntemleri)

İletişim Formu

Grup Şirketlerimiz

Str Grup
Suntorain
Satırlar Alüminyum
S.C. Fatih Alüminyum